Hakkımızda

BİRİMİN KURULUŞ AMACI
Üniversitenin idari birimleri arasında koordine sağlamak, Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışması sağlamak.


ETKİNLİKLERİ
Üniversitenin kurum iç ve kurum dış tüm yazışmalarının kaydının yapılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve diğer resmi kuruluşlarla yazışmaların yapılması, bilimsel araştırma projeleri- konut ilke tespit komisyonun çalışmalarının yürütülmesi, yurtdışı ödüllü bilimsel yayınlar, yayın komisyonu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato toplantısı hazırlığının yapılması ve bu kurullarda alınan kararlarının yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek, Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, üniversite içi birimlerle ilgili yazışmaları yapmak.